Clarflok logo
Clarflok

Conditioneringsproducten

In samenwerking met onze zusterfirma Aquaprox stellen wij specifieke waterbehandelingen ter beschikking aan industriële partners voor onderstaande domeinen.
aquaprox clarflok

Contacteer Clarflok voor meer informatie of een kennismakingsgesprek

Ketelwaterbehandeling

Innoverende programma’s die een realisatie van waterbesparingen toelaten, en bovendien de betrouwbaarheid alsook de veiligheid van de installatie ten goede komen.

Doel: Onderhoud van boilers met hoge druk of lage druk door middel van gedemineraliseerd of zacht water
Sectoren: industrie, gezondheidszorg, institutioneel en residentieel, agro- en voedselindustrie, chemische en petrochemische industrie

Lees meer

Circuit- en koelwaterbehandeling

Aangepaste oplossingen gebaseerd op de combinatie van preventieve behandelingen, dispergeermiddelen, antiscalants en biocides.

Doel: voorkomen van kalk- en andere afzettingen, verontreinigingen, corrosie, en biologische factoren zoals de Legionella-bacterie
Sectoren: industrie, gezondheidszorg, institutioneel en residentieel, agro- en voedselindustrie, chemische en petrochemische industrie

Lees meer

Behandelingen met omgekeerde osmose

Specifieke programma’s om de levensduur en het rendement van membranen te verhogen. Via omgekeerde osmose wordt de ontwikkeling van biologische, organische en minerale afzettingen een halt toegeroepen en wordt aantasting van het membraan door oxiderende stoffen (zoals chloor) tegengegaan.

Doel: preventief: bestrijding van minerale afzettingen (zoals kalk) en biologische aangroei; correctief: membranen vrijmaken van kalk en organische afzettingen
Sectoren: industrie, gezondheidszorg, institutioneel en residentieel, agro- en voedselindustrie, chemische en petrochemische industrie

Lees meer

Residentieel en tertiair

Behandelingsoplossingen bestemd voor exploitatiefirma’s die instaan voor opvolging van verwarmings- en klimatisatie-installaties. Studie, advies, apparatuur en chemische producten om de levensduur van de installaties te verlengen en de werking ervan te optimaliseren.

Doel: verwijdering van afzettingen van metaaloxiden en slib, verhoging pH en verlaging zuurstofgehalte, bestrijding van bacteriën, voorkomen van corrosie, bescherming tegen kalkafzetting,…
Sectoren: Residentieel en tertiair

Lees meer