Conditioneringsproducten

In samenwerking met onze zusterfirma Aquaprox stellen wij specifieke waterbehandelingen ter beschikking aan industriële partners voor onderstaande domeinen.

De expertise van AQUAPROX in de behandeling van legionella

AQUAPROX beantwoordt sinds vele jaren aan de strengste reglementaire en sanitaire eisen inzake de strijd tegen legionella.

De controlestrategie van microbiologie – waaronder legionella – hangt af van de specifieke noden van elke klant. Wij houden rekening met de technische karakteristieken van de circuits en evalueren de risico’s op contaminatie (met aandacht voor type industrie, omgevingsfactoren,…). In functie van de situatie bieden wij oxiderende of niet-oxiderende biocides aan. Met snelle werking en korte nawerking of met trage werking en langdurige nawerking.

Deze controlestrategie – keuze van de molecule, dosering en doseringsfrequentie – wordt continu aangepast in functie van analyseresultaten (ATP, telling, visuele controle van de reinheid van de installaties) teneinde op de best mogelijke manier om te gaan met periodieke variaties. Dit laat ons toe een betrouwbare bescherming op elk moment te garanderen en het gebruik van biocides te beperken tot het strikt noodzakelijke.

De sanitaire veiligheid van het personeel, de duurzaamheid van de installaties en de impact op het milieu zijn de overwegende factoren in de aanpak van AQUAPROX.

De overdracht van de kennis en implementatie van deze expertise naar onze Europese filialen maakt deel uit van de globale politiek van de groep AQUAPROX.

Door de lange ervaring opgedaan door Aquaprox is Clarflok, het Belgische filiaal van de groep, de ideale partner om u bij te staan om elk risico op besmetting met legionella van uw circuits en koeltorens te vermijden. Aarzel niet om onze experts te contacteren voor een gratis audit van uw installaties.Ketelwaterbehandeling

Innoverende programma’s die een realisatie van waterbesparingen toelaten, en bovendien de betrouwbaarheid alsook de veiligheid van de installatie ten goede komen.

Doel: Onderhoud van boilers met hoge druk of lage druk door middel van gedemineraliseerd of zacht water

Sectoren: industrie, gezondheidszorg, institutioneel en residentieel, agro- en voedselindustrie, chemische en petrochemische industrie

Circuit- en koelwaterbehandeling

Aangepaste oplossingen gebaseerd op de combinatie van preventieve behandelingen, dispergeermiddelen, antiscalants en biocides.

Doel: voorkomen van kalk- en andere afzettingen, verontreinigingen, corrosie, en biologische factoren zoals de Legionella-bacterie

Sectoren: industrie, gezondheidszorg, institutioneel en residentieel, agro- en voedselindustrie, chemische en petrochemische industrie


Behandelingen met omgekeerde osmose

Specifieke programma’s om de levensduur en het rendement van membranen te verhogen. Via omgekeerde osmose wordt de ontwikkeling van biologische, organische en minerale afzettingen een halt toegeroepen en wordt aantasting van het membraan door oxiderende stoffen (zoals chloor) tegengegaan.

Doel: preventief: bestrijding van minerale afzettingen (zoals kalk) en biologische aangroei; correctief: membranen vrijmaken van kalk en organische afzettingen

Sectoren: industrie, gezondheidszorg, institutioneel en residentieel, agro- en voedselindustrie, chemische en petrochemische industrie

Residentieel en tertiair

Behandelingsoplossingen bestemd voor exploitatiefirma’s die instaan voor opvolging van verwarmings- en klimatisatie-installaties. Studie, advies, apparatuur en chemische producten om de levensduur van de installaties te verlengen en de werking ervan te optimaliseren.

Doel: verwijdering van afzettingen van metaaloxiden en slib, verhoging pH en verlaging zuurstofgehalte, bestrijding van bacteriën, voorkomen van corrosie, bescherming tegen kalkafzetting,…

Sectoren: Residentieel en tertiair

Meer items
Conditioneringsproducten

Conditioneringsproducten

Deel met je vrienden:
Meer items

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x